Metodinių priemonių gamyba ir funkcionalumas

https://nykstukas.info/file/Metodinių priemonių gamyba ir funkcionalumas.pdf

 

„Vaiko meninio suvokimo ir saviraiškos raida per kompetentingo pedagogo pateikimo metodus ir būdus“

II dalis

https://nykstukas.info/file/Kvalifikacijos kėlimo seminaras.pptx