Metodinių priemonių gamyba ir funkcionalumas

https://nykstukas.info/file/Metodinių priemonių gamyba ir funkcionalumas.pdf

 

 

“Vaiko meninio suvokimo ir saviraiškos raida per kompetentingo pedagogopateikimo metodus ir būdus”

II dalis

https://nykstukas.info/file/Kvalifikacijos kėlimo seminaras.pptx