Vaikų priėmimo tvarka

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagalikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo NR. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 D. sprendimo NR. 1-21-13 1 punkto,2008 M. rugpjūčio 28 d. sprendimo NR. 1-22-9, 2009 m. sprendimo 28 D.  sprendimo NR. 1-33-8, 2009 M. spalio 27 d. sprendimo NR. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-424

http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21027399

 

Informuojamekad vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 ,,Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (arpriešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” , prašymaipriimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniubūdu.

 

http://Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir(arpriešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas (Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.)

http://Prašymo forma 1 priedas.