Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Reda Pupštienė, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 

Buhalterė Ligita Užusienienė

 

Ūkvedė Nijolė Petkevičienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

 

Vaikų maitinimo ir higienos specialistė Edita Barisienė