Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Reda Pupštienė, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – 

 

Buhalterė Ligita Užusienienė

 

Ūkvedė Nijolė Petkevičienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

 

Vaikų maitinimo ir higienos specialistė Edita Barisienė