DIREKTORĖ

Reda Kuzminienė, II vadybinė kategorija  Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Vadovo veiklos ataskaita už 2022 m.

Direktoriaus 2021 m. metų ataskaita

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Cucėnienė

 

Ūkvedė Nijolė Petkevičienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

 

Vaikų maitinimo ir higienos specialistė Virginija Pakalnienė