Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Reda Pupštienė, II vadybinė kategorija

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Alina Cucėnienė

 

Buhalterė Ligita Užusienienė

 

Ūkvedė Nijolė Petkevičienė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

 

Vaikų maitinimo ir higienos specialistė Edita Barisienė