MOKYTOJŲ TARYBA

 

Reda Pupštienė (direktorės pavaduotoja ugdymui) – pirmininkė

Daiva Jasiūnienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – narė

Sigita Kuraitienė (auklėtoja) – narė

Gitana Anužienė (auklėtoja) – narė

Sandra Jatulienė (auklėtoja) – narė

Daiva Skaburskienė (auklėtoja) – narė

Virginija Noreikienė (auklėtoja) – narė

Vilija Sandulienė (auklėtoja) – narė

Dalia Samuolienė (meninio ugdymo pedagogė) – narė

 

 

DARŽELIO TARYBA

 

Daiva Jasiūnienė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė) – pirmininkė

Daiva Skaburskienė (auklėtoja) – narė

Ligita Užusienienė (buhalterė) – narė

Nijolė Petkevičienė (ūkvedė) – narė

Rimanta Uzdrienė (auklėtojos padėjėja) – narė

Edita Barisienė (mama) – narė

Santa Karpenko (mama) – narė

 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Zita Sapkienė (logopedė) – pirmininkė

Daiva Skaburskienė (auklėtoja) – sekretorė

Reda Pupštienė (direktorės pavaduotoja ugdymui) – narė

Vilija Sandulienė (auklėtoja) – narė