DARZELIO TARYBOS NUOSTATAI 2021

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas aprašas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Pirmininkė: Reda Pupštienė (direktorė).

Nariai:

Daiva Jasiūnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Irena Kraujalienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;

Virginija Noreikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė;

Vilija Sandulienė – ikimokyklinio ugdymo vyr.mokytoja;

Gitana Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Daiva Skaburskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sigita Kuraitienė – ikimokyklinio ugdymo vyr.mokytoja;

Ieva Simsonaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Apeikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alina Cucėnienė – logopedė, vyr. logopedė;

Dalia Samuolienė – meninio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

 

DARŽELIO TARYBA

 

Pirmininkė: Daiva Jasiūnienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja).

Nariai:

Daiva Skaburskienė (mokytoja).

Dalia Samuolienė (meninio ugdymo mokytoja).

Agnė Liepinš (mokytojos padėjėja).

Dovilė Bliukienė (tėvų atstovė).

Judita Timukė (tėvų atstovė).

Justina Petrauskė (tėvų atstovė).

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Pirmininkė : Reda pupštienė – direktorė.

Nariai:

Alina Cucėnienė (vyr.logopedė);

Daiva Jasiūnienė (mokytoja metodininkė);

Edita Barisienė (vaikų maitinimo ir higienos specialistė).

Sekretorius:

Daiva Skaburskienė (mokytoja metodininkė).

 

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė : Reda pupštienė – direktorė.

Nariai:

Aušra Gabrėnienė – Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė;

Daiva Jasiūnienė   – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;

Dalia Samuolienė –  meninio ugdymo mokytoja, metodininkė;

Giedrė Maskoliūnienė – tėvų atstovė;

Raimonda Slivskienė  – tėvų atstovė.