Daiva Jasiūnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogėmetodininkė;

Irena Kraujalienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Virginija Noreikienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja;

Vilija Sandulienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja;

Gitana Anužienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja;

Daiva Skaburskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogėmetodininkė;

Sigita Kuraitienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyr.auklėtoja;

Rūta Kriščiūnaitė – ikimokyklinio ugdymo pedagogėauklėtoja;

Vaida Apeikienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Alina Cucėnienė – logopedė;

Dalia Samuolienė – meninio ugdymo pedagogėmetodininkė.

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas