Daiva Jasiūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Irena Kraujalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Virginija Noreikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė;

Vilija Sandulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Gitana Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Daiva Skaburskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sandra Jatulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Sigita Kuraitienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ieva Simsonaitė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;

Vaida Apeikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alina Cucėnienė – logopedė, vyresnioji logopedė;

Daiva Kuzmienė – logopedė, specialioji pedagogė;

Birutė Karzaitė-Živelė – meninio ugdymo mokytoja.

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas