Daiva Jasiūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Irena Kraujalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Virginija Noreikienė – ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė;

Vilija Sandulienė – vyresnioji ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Gitana Anužienė – ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Daiva Skaburskienė –  ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sandra Jatulienė – ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sigita Kuraitienė – vyresnioji  ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo  mokytoja;

Ieva Simsonaitė – vyresnioji ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo  mokytoja;

Vaida Apeikienė – vyresnioji ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Alina Cucėnienė – vyresnioji logopedė;

Daiva Kuzmienė – logopedė, specialioji pedagogė;

Birutė Karzaitė-Živelė – meninio ugdymo mokytoja.

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas