IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMO(SI) PROGRAMA „VAIKAMS DARŽELYJE TURI BŪTI GERA ČIA IR DABAR“

Parsisiųsti MS Word formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (NAUJA)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5 

Priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-priedas-Nr.-2-20220615

1 priedas. Kompetencijų raidos aprašas_04-22