IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMO(SI) PROGRAMA „VAIKAMS DARŽELYJE TURI BŪTI GERA ČIA IR DABAR“:

Parsisiųsti MS Word formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (NAUJA):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5 

Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa  2 priedas

1 priedas. Kompetencijų raidos aprašas_04-22

METODINĖ MEDŽIAGA PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI:

PU_I knyga_WEB su aktyviais QR

PU_II knyga_WEB su aktyviais QR

Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis (1)

PU priedas_informatinismastymas_WEB QR nera

PU priedas_projektumetodas_WEB su aktyviais QR 

PU priedas_STEAM_WEB QR nera