VIZIJA

Atvira kaitai ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas, šiuolaikiškas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, sėkmingai bendradarbiaujanti su tėvais ir socialiniais partneriais.

 

MISIJA

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ teikia šiuolaikišką,  kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, leidžia atsiskleisti  vaiko individualumui, kūrybiškumui, socialumui,  kuria aukštą šeimos ir įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, sudaro prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

 

PRIORITETINĖS VERTYBĖS

Sveikas, kūrybingas, gaunantis kokybišką ugdymą ir paslaugas vaikas. Pozityvus, kūrybingas, profesionalus pedagogas, imlus naujovėms, besirūpinantis vaiku. Saugi ir funkcionali, nuolat atsinaujinanti edukacinė aplinka, atliepianti vaikų, bendruomenės ir tėvų poreikius.

 

ĮSTAIGOS STRATEGIJOS TIKSLAI

  1. Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką;
  2. Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimu, individualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymu;
  3. Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą.