Vizija Atvira kaitai ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas, šiuolaikiškas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, sėkmingai bendradarbiaujanti su tėvais ir socialiniais partneriais.

 

Misija Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ teikia šiuolaikišką,  kokybišką  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, leidžia atsiskleisti  vaiko individualumui, kūrybiškumui, socialumui,  kuria aukštą šeimos ir įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, sudaro prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

 

Vertybės

Sveikas, kūrybingas, gaunantis kokybišką ugdymą ir paslaugas vaikas.

Pozityvus, kūrybingas, imlus naujovėms, besirūpinantis vaiku profesionalus pedagogas.

Saugi ir funkcionali, nuolat atsinaujinanti edukacinė aplinka, atliepianti vaikų, bendruomenės ir tėvų poreikius.

Tikslai Siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ viziją, turime  ją pradėti įgyvendinti mokykloje kartu su bendruomene, todėl mūsų lopšelio-darželio „Nykštukas“ tikslai:

·         Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, būtų patenkinti įvairiapusiai ugdymosi poreikiai.

·         Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką.

·         Stiprinti bendruomeniškumą remiantis bendruomenės vertybėmis, atsakomybe, emociniu ryšiu.