2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų 2020 m. IV ketvirčio darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius 1 1405,44
Direktoriaus pavaduotojas
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,64 1508,43
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8,17 1431,89
Specialistai (pedagoginiai darbuotojai) 2 1344,64
Kiti specialistai 2,5 885,28
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai  

6

 

712,21

Virėjas 2 718,08
Kiti darbuotojai 3 524,35