Informacija apie Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų užmokestį 2018 m. I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius 1 1043
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 913
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,63 753
Auklėtojas 8,18 675
Specialistai (pedagoginiai darbuotojai) 2 723
Kiti specialistai 2,5 544
Auklėtojo padėjėjas 6 418
Virėjas 2 421
Kiti darbuotojai 6,25 406