2019 m. II ketvirčio darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1192
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,63 1096
Auklėtojas 8,18 972
Specialistai (pedagoginiai darbuotojai) 2 1134
Kiti specialistai 2,5 701
Auklėtojo padėjėjas 6 578
Virėjas 2 585
Kiti darbuotojai 6,25 581