ĮSAKYMAS  DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m.

Tiekėjai

PU nemokamo maitinimo tvarka

Dėl nemokamo maitinimo 6.2 punkto keitimo

Mokinių nemokamo maitinimol organizavimo tvarkos aprašas

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m.

Vaikų maitinimui draudžiamos maisto produktų grupės