Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo

 

Amžiaus grupė Pusryčiųmokestis Pietųmokestis Vakarienėsmokestis kartųmaitinimoišlaidos kartųmaitinimoišlaidos
    Eur          Eur          Eur       Eur       Eur
Lopšelio grupė     0,40 0,86        0,40      1,26      1,66
Darželio grupė      0,45        0,98        0,45      1,43      1,88