Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse (pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių.

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo“, 2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TSP-311.

 

 

Grupės pavadinimas

Pusry-čių mokes-tis,

Eur

Pietų mokes-tis,

Eur

Vaka-rienės mokes-tis,

Eur

Nakti-piečių*

mokes-tis,

Eur

2 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

3 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

4 kartų maiti-nimo

mokes-tis,

Eur

Lopšelio grupė, spec. lopšelio grupė, 24 val. lopšelio grupė, 24 val. spec. lopšelio grupė 0,48 1,03 0,48 0,44 1,51 1,99 2,43
Darželio grupė, spec. darželio grupė, 24 val. darželio grupė, 24 val. spec. darželio grupė 0,54 1,18 0,54 0,46 1,72 2,26 2,73
Priešmokyk-linė grupė, spec. Priešmokyk-linė grupė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26

 

Parsisiųsti Panevėžio miesto tarybos sprendimą MS Word formatu