Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas

http://”Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymoprogramas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkosaprašas”

 

Amžiaus grupė Pusryčiųmokestis Pietųmokestis Vakarienėsmokestis kartųmaitinimoišlaidos kartųmaitinimoišlaidos
    Eur          Eur          Eur       Eur       Eur
Lopšelio grupė     0,40 0,86        0,40      1,26      1,66
Darželio grupė      0,45        0,98        0,45      1,43      1,88