Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ veikia Vaiko gerovės komisija, kuri didelį dėmesį skiria vaikams turintiems įvairių ugdymosi poreikių.

Sudarytos galimybės vaikams dalyvauti šiuose būreliuose: šokių, krepšinio, futbolo, robotikos, anglų kalbos, mankštų treniruotėse.

Specialusis pedagogas ir  logopedas teikia pagalbą specialių poreikių turintiems vaikams kalbos ir komunikavimo, raidos sutrikimais.