Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ veikia Vaiko gerovės komisija, kurios iniciatyva didelis dėmesys kreipiamas į vaikus, turinčius ypatingų gebėjimų. Rengiamos personalinės gabių vaikų parodos bibliotekose, organizuojami poezijos rytmečiai.

Meninius gabumus ugdyti vaikai turi galimybę lankant šokio būrelį, „Meno terapijos“ užsiėmimus.

Stiprinti vikrumo, sportinio pasirengimo, orientacijos gabumus vaikai gali lankydamikrepšinio treniruotes.

Logopedas teikia pagalbą specialių poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų. Logopedas vaikus ne tik išmokys taisyklingos tarties, bet ir suteiks kvalifikuotą pagalbą tėvams apie tai, kaip mokyti vaikus namuose taisyklingų garsų tarimo. Parengti lankstinukai, atmintinės tėvams kaip mokyti vaikus.

Vaikams, norintiems išmokti anglų kalbos, rengiami anglų kalbos užsiėmimai, kuriuos veda direktorė.

Įstaigoje parengta Neigiamų socialinių veiksnių programa. Jos nariai organizuoja pedagogų ir tėvų švietimą įvairiais socialinio igdymo klausimais, dirbama su socialinių problemų turinčiais vaikais, bendradarbiaujama su policijos pareigūnais, VŠĮ Šv. Juozapo globos namais, UAB PZU draudimu, rengiamos akcijos „Gerumo niekada nebūna per daug“, „Visus reikia mylėti“.