2017–2019 m. strateginis planas

https://nykstukas.info/file/2017 -2019 strateginis planas.doc

 

2019 m. veiklos programa

https://nykstukas.info/file/2019 metų veilos programa.docx

 

Vaikų saugumo užtikrinimo planas

https://nykstukas.info/file/vaikų saugumo užtikrinimo planas.docx

 

Neigiamų socialinių veiksmų prevencijos programa 2018-2019 m.m.

https://nykstukas.info/file/Neigiamų socialinių veiksmų programa 2018 – 2019 m.m..doc

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa

https://nykstukas.info/file/PVGK.doc

 

2018–2019 m.m. priešmokyklinio ugdymo planas

https://nykstukas.info/file/2018-2019 priešmokyklinio ugdymo planas.docx

 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2018–2019 m.m. planas

https://nykstukas.info/file/2018 – 2019 m. bendradarbivimo su soc. partneriais planas.docx