Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2023–2027 m. m. strateginis planas

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ metinis 2023 m. veiklos planas

2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

 Lopšelio-darželio „Nykštukas“ PUTA priemonių įgyvendinimo planas 2022–2024 m. m.

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo planas 2023–2024 m.m .

VGK 2023-2024 m. m. VEIKLOS planas