PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“  REDOS PUPŠTIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2019 m.

 

Neigiamų socialinių veiksmų programa 2019 – 2020m.m.

 

2020-2022 strateginis planas

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2019-2020 M.M.

 

2020 metų veiklos planas

 

Vaikų saugumo užtikrinimo planas

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa

 

2019–2020 m.m. priešmokyklinio ugdymo planas

 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2018–2019 m.m. planas