PUTA  priemonių įgyvendinimo planas Nykštukas 2022-2024 m.m.

Ld Nykštukas priešmokyklinio ugdymo planas 2022-2023 m.m.

VGK 2022-2023 veiklos planas

Metinis veiklos planas 2022 -2023 m.m.

2020-2022 strateginis planas

2021-2022 mm. tarybos planas (7) (1)