Panevėžio lopšelio-darželio Nykštukas 2023-2027 m.m. Strateginis planas (1)

Lopšelis-darželis Nykštukas metinis 2023 m planas

2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

PUTA  priemonių įgyvendinimo planas Nykštukas 2022-2024 m.m.

Ld Nykštukas priešmokyklinio ugdymo planas 2022-2023 m.m.

VGK 2022-2023 veiklos planas