2020 metų veiklos planas

 

2017–2019 m. strateginis planas

 

2019 m. veiklos programa

 

Vaikų saugumo užtikrinimo planas

 

Neigiamų socialinių veiksmų prevencijos programa 2018-2019 m.m.

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos programa

 

2019–2020 m.m. priešmokyklinio ugdymo planas

 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 2018–2019 m.m. planas