ATASKAITOS

Vadovo veiklos ataskaita ir vertinimas už 2023 m.

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ veiklos plano ataskaita už 2023 m.

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita

STRATEGINIS PLANAS

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2023–2027 m. m. strateginis planas

METINIAI VEIKLOS PLANAI

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ metinis veiklos planas 2024 m.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ metinis 2023 m. veiklos planas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo planas 2023–2024 m.m .

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

VGK 2023-2024 m. m. VEIKLOS planas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO PLANAS

 Lopšelio-darželio „Nykštukas“ PUTA priemonių įgyvendinimo planas 2022–2024 m. m.