Kartais logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Nuo vaiko kalbos sutrikimo sunkumo priklauso laikas, per kurį bus pašalinti ar sušvelninti kalbėjimo nesklandumai. Tik bendradarbiaujant tėvams ir logopedui galima greičiau padėti vaikui. Kiekvienos veiklos pakartojimas daugybę kartų – tai geriausias būdas išmokyti vaiką klausyti ir kalbėti!

Logopedas:

  • Atlieka vaikų kalbinių gebėjimų įvertinimą. Jo metu įvertinama gramatinė kalbos sandara, žodyno apimtis, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Tėveliai supažindinami su vaikų kalbos raida.
  • Vaikų kalba ugdoma individualiose arba pogrupinėse pratybose.
  • Logopedo pratybų metu: lavinamas vaikų artikuliacinis aparatas, tikslinamas garsų tarimas, turtinimas žodynas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, lavinami regimieji, erdvės, laiko ir kiti suvokimai, skatinama vėluojanti kalba.
  • Logopedo pagalba teikiama 4–7 m. vaikams.

 

Logopedė darželyje veda pratybas

Pirmadieniais–penktadieniais 8.00–12.30 val.

Konsultuoja tėvelius

Pirmadieniais–penktadieniais  7.00–8.00 val.

 

Lankstinukas SMULKIOSIOS MOTORIKOS SVARBA KALBOS RAIDAI