LOPŠELIO-DARŽELIO TVARKOS APRAŠAI:

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2024 m.

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai   

Netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS