Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai   

LOPŠELIO-DARŽELIO TVARKOS APRAŠAI:

Netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS