Panevėžio lopšelio-darželio “Nykštukas” nuostatai

Lopšelio-darželio nuostatai   

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TVARKOS, APRAŠAI

Netiesioginio darbo su vaikais tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS