DĖL+PAVEDIMO+ORGANIZUOTI+KOORDINUOTI+IR+VYKDYTI+TESTAVIMÄ+PANEVÄÅIO UGDYMO+ÄSTAIGOSE (1)

Aplinkos paviršių tyrimai Panevėžio lopšelyje-darželyje „Nykštukas” atliekami:
Rugsėjo 13 d. 13.00 val. Rezultatas – nerasta

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020-10-30_09.19_Neigiamų socialinių veiksmų prevencijos programa 2020-2021 m.m.

Atsak_pasiskirstymas_4

Covid-19 ligos valdymo planas2020-10-07

Darbo_org_tvarka_1

Komunikavimas_3

Situac_vald_ gr_ 2